Ontstaan

De Stichting Sportbelangen Luttenberg is in 2008 opgericht. In 2009 is door de inzet van vele vrijwilligers de accommodatie de Achterberg geopend.

Missie en visie

Als bestuur van de Stichting hanteren wij de volgende missie en visie:

Missie 

De Stichting Sportbelangen Luttenberg zet zich in voor sport en welzijn in Luttenberg en omgeving.  

Visie 

Wij zien sporten en bewegen als basisvoorwaarde voor een gezonde levensstijl. Wij willen sporten en bewegen toegankelijk maken voor alle inwoners van Luttenberg en omstreken.  

Om dit mogelijk te maken beheren wij de accommodatie Sporthal de Achterberg, de beweegroute op de Luttenberg en organiseren we een aantal activiteiten. De Achterberg is toegankelijk voor iedereen die er gebruik van wil maken en is dé thuisbasis voor Luttenbergers die er in verenigingsverband of op eigen gelegenheid gebruik van willen maken.  

De Achterberg is in Luttenberg dé ontmoetingsplek voor sporten en bewegen. 

 

 

Op dit moment bestaat het bestuur van de Stichting uit de volgende personen:

Jos Kappert Voorzitter
Truus van Brakel Penningmeester
Laris Noordegraaf Secretaris
Elly Rosenkamp Lid
Stan Endeman Lid
Reinhard Lommers Lid
Martine Kortstee Lid
Joep Jansen Holleboom Lid