gang
vanafdeweg
gym
klok
materiaal2
deachterberg
beachhandbal1280x266
ballen
bar2

DankZij vrijwilligers 2023: uitnodiging en training ‘Vrijwilligers in balans’

Wij zijn ontzettend blij met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de Achterberg. Daarom maken wij jullie ook graag attent op het volgende:

Het vrijwilligerspunt Raalte organiseert op woensdagavond 25 oktober a.s. in het Dorpshuis Lierderholthuis en op dinsdagavond 31 oktober in MFA De Belte in Nieuw Heeten een Theatershow. Vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Raalte kunnen deze show gratis bijwonen. Voor meer informatie en inschrijven zie https://www.vrijwilligerspuntraalte.nl/agenda/dankzij-vrijwilligers-2023-voorstelling-ernest-beuving. 

Ook is voor iedereen die vrijwilligerswerk doet in de gemeente Raalte de mogelijkheid om mee te doen aan de training ‘Vrijwilligers in Balans‘. In deze training krijgen vrijwilligers:

  • inzicht in de eigen balans
  • informatie over wat stress is en wat het doet met het lichaam
  • informatie om vroegtijdige disbalans te herkennen
  • oefeningen en tips die helpen bij het voorkomen en omgaan met stress

De training vindt plaats op maandag 16 oktober. Aanmelden kan tot 27 september via https://www.vrijwilligerspuntraalte.nl/agenda/vrijwilligers-balans.

 

 

 

Resultaten enquete

Onlangs hebben we een enquete uitgezet om te vragen welke behoeften en wensen er bestaan over het sportcomplex de Achterberg. Ruim 80 personen hebben de moeite genomen om die enquete in te vullen. Wij zijn erg blij met de respons. De resulaten nemen wij mee in onze besluitvorming en bepreken we met het bestaande jeugdpanel. 

Doe mee aan onderzoek naar wensen en behoeften gebruikers complex de Achterberg

Als Stichting Sportbelangen Luttenberg vinden wij het belangrijk dat iedereen in Luttenberg kan sporten en bewegen. De Achterberg is de centrale plek in Luttenberg voor iedereen die wil sporten en bewegen. Om dit mogelijk te maken beheren wij de Achterberg en organiseren wij activiteiten. 
 
Middels deze enquête, willen we ons assortiment en ons sportpark zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van onze gebruikers. Om dit te kunnen doen, willen wij graag jouw mening horen. Daarom willen wij je vragen om de onderstaande vragenlijst in te vullen.
 
De  is bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van het complex of er gebruik van zou willen maken. Je hoeft niet lid te zijn van een vereniging.
 
Wij horen jouw mening graag: via deze link kun je de enquête beantwoorden. 

Vrijwilligers gezocht voor onderhoud

Bent u handig en heeft u overdag tijd beschikbaar? Dan zoeken wij u om in een gezellige groep op vrijdagochtend of -middag kleine onderhoudswerkzaamheden in en om de sporthal uit te voeren.

Ook zijn wij met spoed op zoek naar een vrijwilliger die op maandagmiddag of dinsdag de zaal van de sporthal wil vegen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kappert.

Verzilvering obligaties dertiende aflossing Sporthal De Achterberg op 15 januari

Onlangs hebben we opnieuw geloot voor de 13e aflossing van de rentevrije-obligatielening die is uitgegeven bij de bouw van de sporthal. De verzilvering van deze uitgelote obligaties vindt plaats op zondagmiddag 15 januari 2023 tijdens het zaalvoetbaltoernooi. De volgende nummers komen hiervoor dit jaar in aanmerking:
Obligatienr Obligatienr Obligatienr Obligatienr
1028 1172 1263 1351
1036 1209 1268 1365
1077 1227 1280 1387
1120 1231 1286  
1129 1236 1307  
1150 1240 1316  
Mocht u een van deze obligaties in uw bezit hebben, dan kunt u deze, na overlegging van de originele obligatie, tussen 12.00 en 13.00 uur, komen verzilveren in de kantine van de sporthal.  Bestuur Stichting Sportbelangen Luttenberg.

Prijsstijgingen en gevolgen voor gebruik Sporthal en Kantine

Net als iedereen merkt ook de Stichting Sportbelangen de gevolgen van de gestegen prijzen. De inkoopprijzen voor het assortiment in de kantine zijn in 2022 fors gestegen. Hetzelfde geldt voor de energiekosten.

Energiekosten

Doordat de Sporthal de beschikking heeft over een zonneboiler is de impact van de gestegen gasprijzen nog enigszins te overzien. Toch is de energierekening bij gelijkgebleven gebruik bijna verdriedubbeld. Daarom willen we iedereen vragen om net als thuis spaarzaam om te gaan met het douchewater. Onze plannen zijn om in 2023 te investeren in maatregelen ter verduurzaming om op termijn naar een positieve energiebalans te komen en ‘van het gas af te gaan’. 

Prijzen consumpties en munten

Vanwege de gestegen inkoopprijzen verhogen we begin januari 2023 de prijzen van de munten en de losse consumpties naar 2 euro 20. 

 

Bestuur Stichting Sportbelangen Luttenberg

 

Herman Holtmaat draagt voorzitterschap over

Tijdens de vrijwilligersavond vrijdag 2 september heeft Herman Holtmaat na 15 jaar voorzitterschap het stokje over gedragen aan Jos Kappert. Vanaf de realisatie van de sporthal in 2009 tot en met september 2022 heeft Herman zich ingezet voor de Stichting Sportbelangen Luttenberg. Als bestuur zijn we verheugd dat Jos Kappert het voorzitterschap op zich neemt. Onze dank gaat uit naar de inzet van Herman. Met een quiz op maat, een dankwoord en een herinnering werd hier vrijdagavond bij stilgestaan. 

Activiteiten in 2022

Gelukkig lijkt de Corona-periode achter de rug. Dat betekent dat er vanuit de Stichting Sportbelangen weer evenementen worden voorbereid. U bent met uw kinderen en kleinkinderen van harte welkom op de wandel3daagse op 14 tot en met 16 juni en voor de aller sportiefste Luttenbergers wordt op zondag 12 juni de triathlon georganiseerd. Zien we u in deze sportieve week op de Achterberg? Tot dan!

Versoepeling maatregelen Corona (2)

Een ieder heeft ondertussen kennis kunnen nemen van de versoepelde maatregelen. Het sportpark wordt weer gebruikt en ook de kantine is weer open. We vragen u nog wel met klem om de geldende regels in acht te nemen en het Coronatoegangsbewijs te tonen als u gebruik wilt maken van de kantine. 

Versoepeling maatregelen Corona

Gelukkig is er sinds 15 januari weer ruimte om gebruik te maken van ons mooie sportpark. We willen hierbij alle bezoekers en gebruikers van het sportpark wijzen op de volgende regels:

  • Toeschouwers zijn nog niet toegestaan
  • De kantine is tot nadere berichtgeving gesloten
  • De velden en de sporthal zijn weer beschikbaar voor sporters; boven de 13 jaar is een geldig Coronatoegangsbewijs nodig om de hal en de velden te betreden
  • Bij verplaatsingen is het dragen van een mondkapje verplicht, tijdens het sporten hoeft geen mondkapje gedragen te worden
  • De kleedkamers, toiletten en de douches zijn beschikbaar

Wat betreft het openen van de kantine wachten wij als bestuur de nadere berichtgeving af. Op 24 januari is een volgende persconferentie die hopelijk positief nieuws heeft over het heropenen van sportkantines.

Bestuur Stichting Sportbelangen Luttenberg

 

« Oudere berichten

© 2023 Sporthal de Achterberg

webbouw: SJT/multimedia