gang
deachterberg
bar2
beachhandbal1280x266
gym
vanafdeweg
ballen
klok
materiaal2

Page 2 of 5

Versoepeling maatregelen Corona (2)

Een ieder heeft ondertussen kennis kunnen nemen van de versoepelde maatregelen. Het sportpark wordt weer gebruikt en ook de kantine is weer open. We vragen u nog wel met klem om de geldende regels in acht te nemen en het Coronatoegangsbewijs te tonen als u gebruik wilt maken van de kantine. 

Versoepeling maatregelen Corona

Gelukkig is er sinds 15 januari weer ruimte om gebruik te maken van ons mooie sportpark. We willen hierbij alle bezoekers en gebruikers van het sportpark wijzen op de volgende regels:

  • Toeschouwers zijn nog niet toegestaan
  • De kantine is tot nadere berichtgeving gesloten
  • De velden en de sporthal zijn weer beschikbaar voor sporters; boven de 13 jaar is een geldig Coronatoegangsbewijs nodig om de hal en de velden te betreden
  • Bij verplaatsingen is het dragen van een mondkapje verplicht, tijdens het sporten hoeft geen mondkapje gedragen te worden
  • De kleedkamers, toiletten en de douches zijn beschikbaar

Wat betreft het openen van de kantine wachten wij als bestuur de nadere berichtgeving af. Op 24 januari is een volgende persconferentie die hopelijk positief nieuws heeft over het heropenen van sportkantines.

Bestuur Stichting Sportbelangen Luttenberg

 

Corona-update: Sporthal en kantine gesloten vanaf 17 uur

Als gevolg van de nieuwe Corona-maatregelen is per zondag 28 november de sporthal en de kantine vanaf 17 uur gesloten voor al het gebruik. 

We vragen iedereen die gebruik maakt van de sporthal en de kantine om je te houden aan de basismaatregelen zodat we hopelijk gauw weer kunnen sporten en nagenieten.

Bestuur Stichting Sportbelangen Luttenberg

Nieuw sportseizoen van start

Het is prettig om te merken dat er weer reuring op het sportpark is. Met de start van het nieuwe seizoen willen we alle gebruikers van het sportpark graag wijzen op de nog steeds geldende Coronaregels en het rookbeleid.

Corona

Wat betreft de Corona-maatregelen volgen wij de richtlijnen van het NOC-NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol en de adviezen en regelgeving van de gemeente Raalte.

Zodra de regelgeving wijzigt zullen we u zo snel mogelijk informeren via de website.

Rookbeleid

Het is goed om te zien dat de rookruimte bij de parkeerplaats wordt gebruikt. Toch weet nog niet elke roker deze te vinden; de peuken bij de ingang en op het terras laten weinig aan de verbeelding over. 

We willen iedereen opnieuw erop wijzen dat het sportpark rookvrij is. Roken is alleen toegestaan in de rookruimte. 

Tot slot willen we een ieder een sportief en gezond seizoen 2021-2022 wensen!

Bestuur SSL

 

Nieuwe maatregelen Corona

Gisteravond tijdens de persconferentie zijn de aangescherpte Corona-maatregelen bekend gemaakt. Als bestuur van SSL volgen wij deze vanzelfsprekend op. Dit betekent voor het gebruik van de sporthal:

  • Zowel voor de jeugd als voor volwassenen er geen wedstrijden zijn toegestaan
  • De kantine en de kleedkamers gesloten zijn
  • Er geen publiek is toegestaan bij trainingen
  • Kinderen tot en met 17 jaar kunnen samen binnen en buiten sporten. Alleen onderlingen wedstrijden met teams van eigen club zijn toegestaan

Deze situatie duurt tot nader orde, in ieder geval zo lang de aangescherpte overheidsmaatregelen gelden.

Bestuur Stichting Sportbelangen Luttenberg

 

Maatregelen en gebruik voorzieningen Sporthal Luttenberg i.v.m. het COVID-19 virus


Beste gebruikers en vrijwilligers van de sporthal,


Zoals bekend is in beperkte mate weer gebruik van de sporthal mogelijk. Via dit bericht brengen wij u op de hoogte over de maatregelen die zijn genomen om het gebruik en bezoek van de sporthal mogelijk te maken.


U bent als bezoeker/gebruiker zelf verantwoordelijk voor opvolgen van de algemene geldende RIVM richtlijnen.

Wij hebben een aantal richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de verschillende ruimtes. In de sporthal zijn posters opgehangen met daarop de belangrijkste maatregelen. U leest ze ook hieronder.

Vergaderkamers
Wilt u gebruik maken van de sporthal of de vergaderkamers, maak dan gebruik van de bekende manier van registreren. Voor het gebruik van de vergaderkamers wijzen wij u erop zelf de anderhalf meter afstand in acht te nemen.

Kantine
Bij de ingang van de sporthal dient u uw handen te ontsmetten.


Bij de ingang van de kantine wordt u verzocht uw naam en contactgegevens te registreren op het aanwezige formulier, zodat het mogelijk is bron- en contactonderzoek uit te voeren in geval van besmetting van een bezoeker/gebruiker. Een leider mag de registratie ook voor één geheel team verzorgen.

Volg de looproute.

Wij vragen u bij voorkeur gebruik te maken van het terras buiten in plaats van de zitplaatsen binnen in de kantine.

In de kantine zijn de tafels op de vereiste afstand uit elkaar geplaatst en is er per tafel maximaal zitplaats voor 4 personen. Het verplaatsen van het meubilair is niet toegestaan. Staanplaatsen zijn niet toegestaan. Leden uit één huishouden mogen wel bij elkaar zitten.

Voor de betaling van de consumpties is het verzoek zo veel mogelijk te pinnen

Respecteer de bardienstvrijwilligers en de vrijwilligers van de sporthal in het houden van de gewenste afstand bij het uitvoeren van hun werk.


Sporthal en kleedkamers
In de sporthal zijn de tribunes op de vereiste afstand van anderhalf meter geplaatst; ook hier geldt dat anderhalve meter afstand in acht moet worden genomen. Zitplaatsen zijn gemarkeerd met stickers. Personen uit één huishouden mogen wel bij elkaar zitten. Het maximaal aantal bezoekers bij een wedstrijd is 100 personen.

Voor het gebruik van de kleedkamers door personen jonger dan 18 gelden geen beperkingen.

Voor het gebruik van de kleedkamers door personen ouder dan 18 jaar moet de anderhalve meter afstand in acht worden genomen. Dit betekent dat de kleedkamers beurtelings gebruikt moeten worden of dat er twee kleedkamers gebruikt moeten worden.


Stichting Sportbelangen wil verspreiding van het Corona-virus voorkomen. Respecteer daarom altijd de regels van het RIVM. Indien de regels niet nageleefd worden heeft het bestuur van SSL de mogelijkheid u de toegang te ontzeggen.


Indien de regels niet worden nageleefd en dit geconstateerd wordt door een controlerende instantie, dan staat daar een boete op van €4.000,- voor rekening van de Stichting Sportbelangen Luttenberg en een boete van €390,- per persoon.

Vrijwilligersavond uitgesteld

Beste vrijwilligers,

Graag hadden wij begin september net als voorgaande jaren een vrijwilligersavond gehouden. Vanwege het Corona-virus vinden wij het verstandig deze avond tot nadere berichtgeving uit te stellen.

Wij rekenen op uw begrip.

Bestuur SSL

Update 8 mei 2020: Sporthal blijft voorlopig gesloten

De sporthal is tot nader orde gesloten. Dit geldt dus voor wedstrijden, trainingen en ook voor vergaderingen.  
 
Alleen de BSO (Buiten Schoolse Opvang) kan eventueel gebruik maken van de sporthal voor de kinderen nu de scholen weer gaan beginnen. 
 
Zodra er meer bekend is over een mogelijke opening zullen we een nieuw bericht plaatsen. 
 
Bestuur SSL

Kruisjassen in maart afgelast!

Vanwege de Corona-maatregelen hebben wij besloten het Kruisjassen van 13 en 27 maart af te gelasten.

Bestuur Sporthal Luttenberg

Tiende aflossing obligaties Sporthal De Achterberg

Het is alweer 11 jaar geleden dat we de inzamelingsactie hielden voor de bouw van de sporthal in Luttenberg. Een gedeelte van de bedragen die we destijds kregen was op basis van een rentevrije obligatielening, die in 20 jaar zou worden afgelost, voor het eerst op 31 december 2010.

Onlangs hebben we voor de 10e keer geloot. Dit jaar komen de volgende obligatienummers hiervoor in aanmerking:

 

Obligatienr

Obligatienr

Obligatienr

Obligatienr

1052

1149

1251

1322

1085

1165

1273

1373

1099

1199

1284

1384

1105

1217

1289

1393

1114

1223

1302

 

1133

1243

1312

 

 

Mocht u een van deze obligaties in uw bezit hebben, dan kunt u deze op zondagmiddag 29 december 2019, tussen 12.00 en 14.00 uur, tijdens het zaalvoetbaltoernooi, komen verzilveren in de bestuurskamer van de sporthal. Omdat de obligaties ”aan toonder” worden uitgekeerd, moeten ze worden meegebracht.

Nogmaals dank aan allen die het mogelijk hebben gemaakt de bouw van de sporthal te realiseren.

 

Bestuur Stichting Sportbelangen Luttenberg.

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2024 Sporthal de Achterberg

webbouw: SJT/multimedia